• തല_ബാനർ

സോയിൽ ഫോർ പാരാമീറ്റർ ഡിറ്റക്ടർ

  • സോയിൽ ഫോർ പാരാമീറ്റർ ഡിറ്റക്ടർ

    സോയിൽ ഫോർ പാരാമീറ്റർ ഡിറ്റക്ടർ

    സംയോജിത ഘടന രൂപകല്പനയും ബിൽറ്റ്-ഇൻ SD കാർഡും ഉപയോഗിച്ച്, പ്രധാന യൂണിറ്റിന് താപനില, ഈർപ്പം, ഉപ്പ്, PH എന്നിവ പോലെയുള്ള ഒന്നിലധികം പാരാമീറ്ററുകൾ തത്സമയം ശേഖരിക്കാനും ഒരു കീ ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും.